اوقات نماز Manang

NP / Western Region / Manang

جهت قبله Manang

N E S W

جهت قبله Manang

°269.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Manang, Western Region: °269.7 :جهت قطب نما °270.1 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Manang

اوقات نماز Meta
اوقات نماز Mahendra Pul
اوقات نماز Yughar
اوقات نماز Junan Goth
اوقات نماز Nar