اوقات نماز Gorkhā

NP / Western Region / Gorkhā

جهت قبله Gorkhā

N E S W

جهت قبله Gorkhā

°270.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Gorkhā, Western Region: °270.5 :جهت قطب نما °270.8 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gorkhā, Gorkha