اوقات نماز Myāgdī

NP / Western Region / Myāgdī

جهت قبله Myāgdī

N E S W

جهت قبله Myāgdī

°269.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Myāgdī, Western Region: °269.3 :جهت قطب نما °269.8 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Myāgdī, Myagdi, Mayagdi, Mayangdi, Myangdi

اوقات نماز Tirija
اوقات نماز Himalja
اوقات نماز Barabang
اوقات نماز Arche
اوقات نماز Bagar
اوقات نماز Nerbang
اوقات نماز Simalkharka
اوقات نماز Lipsaba
اوقات نماز Ghurma
اوقات نماز Pilangkoskharka
اوقات نماز Khaska