اوقات نماز Dang Deukhuri District

NP / Mid Western / Dang Deukhuri District

جهت قبله Dang Deukhuri District

N E S W

جهت قبله Dang Deukhuri District

°269.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Dang Deukhuri District, Mid Western: °269.4 :جهت قطب نما °269.9 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dang Deukhuri District, DNP, Dang, Dang Deokhuri, Dang-Deokhori, Dang-Deukhuri, Deokhori, Dāng, Dāng-Deokhori

اوقات نماز Uttar Kapradevi
اوقات نماز Maphila
اوقات نماز Motipur
اوقات نماز Gothaligaun
اوقات نماز Rajapur
اوقات نماز Baluwa
اوقات نماز Bankatta
اوقات نماز Parseni
اوقات نماز Bansdabra
اوقات نماز Motipur
اوقات نماز Rajapur
اوقات نماز Budhagaun
اوقات نماز Kholigaun
اوقات نماز Hattikhauwa
اوقات نماز Budagaun
اوقات نماز Jahadagaun
اوقات نماز Dāng, (Dang)
اوقات نماز Daksin Kapradevi
اوقات نماز Bankatta
اوقات نماز Baijpur
اوقات نماز Gaidahar
اوقات نماز Bakulahi
اوقات نماز Baruwagaun
اوقات نماز Saipur
اوقات نماز Mateka
اوقات نماز Campus
اوقات نماز Jhumare
اوقات نماز Rajaura
اوقات نماز Bamnal
اوقات نماز Tulsipur Airport
اوقات نماز B P Chok
اوقات نماز Tulsīpur, (Tulsipur)
اوقات نماز Jamuni
اوقات نماز Majagaun
اوقات نماز Birendra Chok
اوقات نماز Tarigaun
اوقات نماز Mal Bijauri
اوقات نماز Dodhariya
اوقات نماز Dumrigaun
اوقات نماز Daksin Ghusuri
اوقات نماز Bogati
اوقات نماز Tamakhe
اوقات نماز Bijauri
اوقات نماز Kharchawa
اوقات نماز Phachkalawa
اوقات نماز Manpur
اوقات نماز Hadime
اوقات نماز Dandagaun
اوقات نماز Sajanihawa
اوقات نماز Jitpur
اوقات نماز Uttar Ghusuri
اوقات نماز Dabargaun
اوقات نماز Dandapatu
اوقات نماز Galauri
اوقات نماز Srigai
اوقات نماز Golaura
اوقات نماز Golaura
اوقات نماز Kasipur
اوقات نماز Beluwa
اوقات نماز Bansgadhi
اوقات نماز Dokraina
اوقات نماز Lalpur
اوقات نماز Mairawa
اوقات نماز Doghare
اوقات نماز Gairapatu
اوقات نماز Tarigai
اوقات نماز Thangaun
اوقات نماز Tharu Banari
اوقات نماز Nayagaun
اوقات نماز Hemantapur
اوقات نماز Bansgadi
اوقات نماز Nimuwa
اوقات نماز Kasipur
اوقات نماز Syani Damar
اوقات نماز Nayangaun
اوقات نماز Rai Khaliyan
اوقات نماز Jinnagaun
اوقات نماز Dokraini
اوقات نماز Dudhena
اوقات نماز Tikari
اوقات نماز Rawatgaun
اوقات نماز Kharkhare
اوقات نماز Rajhena
اوقات نماز Pakariya
اوقات نماز Halwar
اوقات نماز Tikari
اوقات نماز Laksanpur
اوقات نماز Thapa Banari
اوقات نماز Nawalpur
اوقات نماز Ganeshpur
اوقات نماز Amritpur
اوقات نماز Chulise
اوقات نماز Tikra Lahalaura
اوقات نماز Tharpudanda
اوقات نماز Ganeshpur
اوقات نماز Uttar Bhelahi
اوقات نماز Jhagrawa
اوقات نماز Damargaun
اوقات نماز Khaluwa Lahalaura
اوقات نماز Ratagai