اوقات نماز Madhya Pashchimanchal

NP / Mid Western / Madhya Pashchimanchal

جهت قبله Madhya Pashchimanchal

N E S W

جهت قبله Madhya Pashchimanchal

°268.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Madhya Pashchimanchal, Mid Western: °268.1 :جهت قطب نما °268.7 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Madhya Pashchimanchal, Mid Western, jungseobu gaebal jigu, madhya-pascimancala vikasa ksetra, मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, 중서부 개발 지구

اوقات نماز Tumtu Pauwa