اوقات نماز Dolpā

NP / Mid Western / Dolpā

جهت قبله Dolpā

N E S W

جهت قبله Dolpā

°268.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Dolpā, Mid Western: °268.4 :جهت قطب نما °269 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dolpā, Dolpa, Dolpo