اوقات نماز Bardiyā

NP / Mid Western / Bardiyā

جهت قبله Bardiyā

N E S W

جهت قبله Bardiyā

°268.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bardiyā, Mid Western: °268.6 :جهت قطب نما °269.2 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bardiyā, Bardiya, Bardia, Bardīa

اوقات نماز Perhawa
اوقات نماز Bakalbhar
اوقات نماز Sonpur
اوقات نماز Dudhdha
اوقات نماز Siuniya
اوقات نماز Tigra
اوقات نماز Khalba Kataniya
اوقات نماز Gulara
اوقات نماز Bhagatpurwa
اوقات نماز Hausalpurwa
اوقات نماز Thanphena
اوقات نماز Dhampur
اوقات نماز Auri
اوقات نماز Gahiro Kulo
اوقات نماز Kothapur
اوقات نماز Pathariyā Nālā, (Pathariya Nala)
اوقات نماز Dhadhawar
اوقات نماز Simalghari
اوقات نماز Manpur
اوقات نماز Katarniya
اوقات نماز Rajipur
اوقات نماز Danpurwa
اوقات نماز Harbaruwā Kholā, (Harbaruwa Khola)
اوقات نماز Jakār Nālā, (Jakar Nala)
اوقات نماز Ghusra
اوقات نماز Manikapur
اوقات نماز Paththarpurwa
اوقات نماز Rammapur
اوقات نماز Baidi
اوقات نماز Harnahawa
اوقات نماز Magaradhi
اوقات نماز Jaya Nagar
اوقات نماز Jayapur
اوقات نماز Phardaṅwā Kholā, (Phardanwa Khola)
اوقات نماز Ṭheni̇̄ Kholā, (Theni Khola)
اوقات نماز Bardiya
اوقات نماز Akalgharwa
اوقات نماز Baida