اوقات نماز Sudur Pashchimanchal

NP / Far Western / Sudur Pashchimanchal

جهت قبله Sudur Pashchimanchal

N E S W

جهت قبله Sudur Pashchimanchal

°266.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Sudur Pashchimanchal, Far Western: °266.9 :جهت قطب نما °267.7 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sudur Pashchimanchal, Far Western, geugseobu gaebal jigu, sudura pascimancala ksetra, सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्र, 극서부 개발 지구

اوقات نماز Kasadi
اوقات نماز Bharikot
اوقات نماز Rol
اوقات نماز Choyakmal
اوقات نماز Simalgaun
اوقات نماز Totamara
اوقات نماز Karija
اوقات نماز Dhadelo
اوقات نماز Saran
اوقات نماز Thadiya
اوقات نماز Rauwa
اوقات نماز Goseda
اوقات نماز Saundkadnda
اوقات نماز Belgun
اوقات نماز Gaun Kharka
اوقات نماز Sirkala
اوقات نماز Chamaradi
اوقات نماز Simalla
اوقات نماز Patkani
اوقات نماز Mauwa
اوقات نماز Khadmara
اوقات نماز Baban Tank
اوقات نماز Saltado
اوقات نماز Jarim
اوقات نماز Tallo Payal
اوقات نماز Shayaule
اوقات نماز Tallo Chansi
اوقات نماز Mallo Payal;
اوقات نماز Bahunkdnda
اوقات نماز Amaltukra
اوقات نماز Kholi
اوقات نماز Tank
اوقات نماز Manekot
اوقات نماز Chund
اوقات نماز Dugarala
اوقات نماز Panchkot
اوقات نماز Dumrakot
اوقات نماز Tallo Sirkholi
اوقات نماز Chansi
اوقات نماز Pantola
اوقات نماز Salgaun]
اوقات نماز Rikhana
اوقات نماز Nunnure
اوقات نماز Mathillo Sirkholi
اوقات نماز Danda Gwani
اوقات نماز Salena
اوقات نماز Jukane
اوقات نماز Amala Kharka
اوقات نماز Bagad
اوقات نماز Punebata
اوقات نماز Nuwakot
اوقات نماز Nawākot, (Nawakot)
اوقات نماز Tikhagaun
اوقات نماز Shankargaun
اوقات نماز Shante
اوقات نماز Banyal
اوقات نماز Dumarigaun
اوقات نماز Deusine
اوقات نماز Melgada
اوقات نماز Baegatad
اوقات نماز Bhutiun
اوقات نماز Thadchama Kharka
اوقات نماز Lakhado
اوقات نماز Kotannjar
اوقات نماز Bhirmaud
اوقات نماز Seuli Halne
اوقات نماز Biralkanda
اوقات نماز Tikhagaun
اوقات نماز Dobaj
اوقات نماز Sasam
اوقات نماز Baegatad
اوقات نماز Badthalo
اوقات نماز Sasam
اوقات نماز Dumri
اوقات نماز Badthalo
اوقات نماز Danda Gwani
اوقات نماز Jhadigaun
اوقات نماز Khullek
اوقات نماز Rokaya Nara
اوقات نماز Thadchama Kharka
اوقات نماز Khtiwada
اوقات نماز Mathillo Sirkholi
اوقات نماز Deusine
اوقات نماز Sarnggayal
اوقات نماز Salena
اوقات نماز Dailekh
اوقات نماز Alait Bada
اوقات نماز Raukorla
اوقات نماز Nunnure
اوقات نماز Sallikhan
اوقات نماز Amaltukra
اوقات نماز Tallo Sirkholi
اوقات نماز Seuli Halne
اوقات نماز Hinnekanda
اوقات نماز Katelgaun
اوقات نماز Saltado
اوقات نماز Amala Kharka
اوقات نماز Saun Nara]
اوقات نماز Bunala Gilla
اوقات نماز Dehimandau