اوقات نماز Dotī

NP / Far Western / Dotī

جهت قبله Dotī

N E S W

جهت قبله Dotī

°267 :جهت قطب نما
جهت قبله Dotī, Far Western: °267 :جهت قطب نما °267.7 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dotī, Doti, Silgarhi-Doti

اوقات نماز Banphii
اوقات نماز Pan
اوقات نماز Patisera
اوقات نماز Kailora
اوقات نماز Talla Khatigaun
اوقات نماز ILchhali
اوقات نماز Kulpante Chok
اوقات نماز Phujerigod
اوقات نماز Saran
اوقات نماز Matodar
اوقات نماز Goseda
اوقات نماز Bhagetada
اوقات نماز Deuthalo
اوقات نماز Amkot
اوقات نماز Patkani
اوقات نماز Bhagetada
اوقات نماز Saltado
اوقات نماز Jogidabre
اوقات نماز Chumaro
اوقات نماز Gahatara
اوقات نماز Ali
اوقات نماز Amaltukra
اوقات نماز Kholi
اوقات نماز Ali
اوقات نماز Rajpur
اوقات نماز Tallo Sirkholi
اوقات نماز Padeda
اوقات نماز Dakayal
اوقات نماز Kmailkot
اوقات نماز Dipayal
اوقات نماز Umrāro, (Umraro)
اوقات نماز Pantola
اوقات نماز Beldumara
اوقات نماز Kathali
اوقات نماز Dandagun\m
اوقات نماز Bad Amala Kharka
اوقات نماز Nunnure
اوقات نماز Pipalla
اوقات نماز Mathillo Sirkholi
اوقات نماز Danda Gwani
اوقات نماز Salena
اوقات نماز Amala Kharka
اوقات نماز Bhulgaun
اوقات نماز Khundanda
اوقات نماز Tikhagaun
اوقات نماز Serigaun
اوقات نماز Gadigaun
اوقات نماز Aturali
اوقات نماز Mudegaun
اوقات نماز Karigaun
اوقات نماز Deusine
اوقات نماز Baegatad
اوقات نماز Gholtada
اوقات نماز Surkal
اوقات نماز Boragau
اوقات نماز Thadchama Kharka
اوقات نماز Bhadulla
اوقات نماز Seuli Halne
اوقات نماز Gholtada
اوقات نماز Chisapani
اوقات نماز Tikhagaun
اوقات نماز Joshigaun
اوقات نماز Sasam
اوقات نماز Baegatad
اوقات نماز Badthalo
اوقات نماز Sasam
اوقات نماز Netkando
اوقات نماز Kaphalleki
اوقات نماز Bhujunda
اوقات نماز Kala Patal
اوقات نماز Chaud
اوقات نماز Dumri
اوقات نماز Badthalo
اوقات نماز Danda Gwani
اوقات نماز Khadayatmad
اوقات نماز Thadchama Kharka
اوقات نماز Bharekhana
اوقات نماز Joragaun
اوقات نماز Mathillo Sirkholi
اوقات نماز Deusine
اوقات نماز Techhada
اوقات نماز Salena
اوقات نماز Meddi
اوقات نماز Nunnure
اوقات نماز Koltado
اوقات نماز Amaltukra
اوقات نماز Tallo Sirkholi
اوقات نماز Khanyadi
اوقات نماز Ghangada
اوقات نماز Seuli Halne
اوقات نماز Nakurala
اوقات نماز Anyaul
اوقات نماز Khachada
اوقات نماز Dhan Matyal
اوقات نماز Badbhan
اوقات نماز Salgaun
اوقات نماز Bhujundaban
اوقات نماز Saltado
اوقات نماز Sirkholi Sain
اوقات نماز Amala Kharka