اوقات نماز Bajhang

NP / Far Western / Bajhang

جهت قبله Bajhang

N E S W

جهت قبله Bajhang

°266.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bajhang, Far Western: °266.6 :جهت قطب نما °267.4 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bajhang, Bajang, Bajāng

اوقات نماز Burdhaula Nagna Bhanjyang
اوقات نماز Masta Temple
اوقات نماز Kuna Odar
اوقات نماز Lisapani Goth
اوقات نماز Ramkot
اوقات نماز Rumkot
اوقات نماز Tipa
اوقات نماز Thulogaro Goth