اوقات نماز Kanchanpur

NP / Far Western / Kanchanpur

جهت قبله Kanchanpur

N E S W

جهت قبله Kanchanpur

°267.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Kanchanpur, Far Western: °267.3 :جهت قطب نما °268 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kanchanpur, Kanchanpur District

اوقات نماز Mahendaranagar
اوقات نماز Hastinapur
اوقات نماز Tarapur
اوقات نماز Hastinapur
اوقات نماز Chitaurā Nālā, (Chitaura Nala)
اوقات نماز Sunborā Nadi̇̄, (Sunbora Nadi)
اوقات نماز Tarapur
اوقات نماز Hastinapur
اوقات نماز Bhatpuri
اوقات نماز Ranipur
اوقات نماز Poyā Tāl, (Poya Tal)
اوقات نماز Khalla Tol
اوقات نماز Ranipur
اوقات نماز Kalagaudi
اوقات نماز Dhakaniya
اوقات نماز Loharpur
اوقات نماز Jonapuri
اوقات نماز Dibuliya
اوقات نماز Mutahā Nālā, (Mutaha Nala)
اوقات نماز Pipladi
اوقات نماز Bangra
اوقات نماز Dubaha
اوقات نماز Bansaha
اوقات نماز Syāli̇̄ Nadi̇̄, (Syali Nadi)
اوقات نماز Padau
اوقات نماز Gadariya
اوقات نماز Dubaha
اوقات نماز Ganeshpur
اوقات نماز Bantariya
اوقات نماز Sikhalpatti
اوقات نماز Pipladi
اوقات نماز Loharpur
اوقات نماز Pahadigaun
اوقات نماز Tilaki
اوقات نماز Jai
اوقات نماز Jai
اوقات نماز Ganeshpur
اوقات نماز Ganeshpur
اوقات نماز Sikhalpatti Jai