اوقات نماز Solukhumbū

NP / Eastern Region / Solukhumbū

جهت قبله Solukhumbū

N E S W

جهت قبله Solukhumbū

°272.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Solukhumbū, Eastern Region: °272.2 :جهت قطب نما °272.3 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Solukhumbū, Solukhumbu, Solokhumbu, Solukhumba

اوقات نماز Chhamuwa
اوقات نماز Bengkar
اوقات نماز Manjo
اوقات نماز Phakding
اوقات نماز Dukdingma
اوقات نماز Gumela
اوقات نماز Thulo Gumela
اوقات نماز Khumbu
اوقات نماز Phakding
اوقات نماز Tawa
اوقات نماز Sano Gumela
اوقات نماز Chhuthawa
اوقات نماز Totok
اوقات نماز Jorsalle
اوقات نماز Chhermading
اوقات نماز Nurning
اوقات نماز Chhuserma
اوقات نماز Thado Koshigaun
اوقات نماز Ghat