اوقات نماز Saptarī

NP / Eastern Region / Saptarī

جهت قبله Saptarī

N E S W

جهت قبله Saptarī

°273.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Saptarī, Eastern Region: °273.6 :جهت قطب نما °273.5 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saptarī, Saptari, Saptari District, Satpari

اوقات نماز Basbitti
اوقات نماز Kumaraul
اوقات نماز Musaharniya
اوقات نماز Kolhatta
اوقات نماز Dhurgāũ, (Dhurgau)
اوقات نماز Pauwan
اوقات نماز Dhurgaun
اوقات نماز Badahari
اوقات نماز Gadhiya
اوقات نماز Jolahari
اوقات نماز Hariharpur
اوقات نماز Maleth
اوقات نماز Pauwan
اوقات نماز Kamalpur
اوقات نماز Pauwan
اوقات نماز Dighawa
اوقات نماز Pauwā̃, (Pauwa)
اوقات نماز Hariharpur
اوقات نماز Piparahi
اوقات نماز Jolahari
اوقات نماز Terahauta
اوقات نماز Terahauta
اوقات نماز Jagadari
اوقات نماز Matigadhi
اوقات نماز Ḍumarjor Nadi̇̄, (Dumarjor Nadi)
اوقات نماز Maleth
اوقات نماز Maleth
اوقات نماز Dudhailā Kholā, (Dudhaila Khola)
اوقات نماز Kalhuwa
اوقات نماز Kalhuwa
اوقات نماز Ikaraha
اوقات نماز Bhathaul
اوقات نماز Thalahi
اوقات نماز Bisahariya
اوقات نماز Lauwapar
اوقات نماز Āmsot Nadi̇̄, (Amsot Nadi)
اوقات نماز Biharpur
اوقات نماز Chhapki
اوقات نماز Prasahi
اوقات نماز Bhataniya
اوقات نماز Biharpur
اوقات نماز Bhataniya
اوقات نماز Rayapur
اوقات نماز Bhurki
اوقات نماز Kadmahatol
اوقات نماز Matigadhi
اوقات نماز Main Chandra Canal
اوقات نماز Biraul
اوقات نماز Dudhaila
اوقات نماز Himalayatol
اوقات نماز Padariya
اوقات نماز Agadi
اوقات نماز Matigadha
اوقات نماز Kataiya
اوقات نماز Harirawa
اوقات نماز Thalahi
اوقات نماز Sitapur
اوقات نماز Chanaura
اوقات نماز Jagmohan
اوقات نماز Laksmipur Chhapki
اوقات نماز Pakari
اوقات نماز Kharsal
اوقات نماز Nayantol Chhapki
اوقات نماز Nakati
اوقات نماز Balthi
اوقات نماز Rayapur
اوقات نماز Jagmohan
اوقات نماز Birendra Bajar
اوقات نماز Raghunathpur Bajar
اوقات نماز Gaihari̇̄ Nadi̇̄, (Gaihari Nadi)
اوقات نماز Khurhuriya
اوقات نماز Itaharwa
اوقات نماز Lawapur
اوقات نماز Rājbirāj, (Rajbiraj)
اوقات نماز Madhepura
اوقات نماز Hardiya
اوقات نماز Jagmohan