اوقات نماز Sunsarī

NP / Eastern Region / Sunsarī

جهت قبله Sunsarī

N E S W

جهت قبله Sunsarī

°273.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Sunsarī, Eastern Region: °273.7 :جهت قطب نما °273.6 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sunsarī, Sunsari, swnsary, سونساري, سونساری

اوقات نماز Sakhawani
اوقات نماز Sidhapur
اوقات نماز Sidhapur
اوقات نماز Raghunathpur
اوقات نماز Dhamauri̇̄, (Dhamauri)
اوقات نماز Sidhapur
اوقات نماز Basaha
اوقات نماز Dhamaura
اوقات نماز Regmitol
اوقات نماز Basaha
اوقات نماز Kumyahi
اوقات نماز Basaha
اوقات نماز Chhapki
اوقات نماز Shivanagar
اوقات نماز Dhamaura
اوقات نماز Marchaiya
اوقات نماز Dumraha
اوقات نماز Karmaniyatol
اوقات نماز Dhuraha
اوقات نماز Titriban
اوقات نماز Shivanagar
اوقات نماز Kalijhora
اوقات نماز Sorha Nambar
اوقات نماز Sorha Nambar
اوقات نماز Chhapki
اوقات نماز Kajarā Dhār, (Kajara Dhar)
اوقات نماز Kalijhora
اوقات نماز Marchaiya
اوقات نماز Dattakichā Kholā, (Dattakicha Khola)
اوقات نماز Sorha Nambar
اوقات نماز Amahā Kholā, (Amaha Khola)
اوقات نماز Budhanagar
اوقات نماز Hakrāhā Kholā, (Hakraha Khola)
اوقات نماز Bhaluwahi
اوقات نماز Lalpur
اوقات نماز Hasanpur
اوقات نماز Bani̇̄gāũ, (Banigau)
اوقات نماز Mohanpur
اوقات نماز Singiya
اوقات نماز Singiya
اوقات نماز Dhaitol
اوقات نماز Chiyapur
اوقات نماز Siṅgiyā Branch Canal, (Singiya Branch Canal)
اوقات نماز Artajhora
اوقات نماز Ghopalitol
اوقات نماز Sinuwari
اوقات نماز Rampura
اوقات نماز Banigaun
اوقات نماز Ghopalitol
اوقات نماز Madhesa
اوقات نماز Madhesa
اوقات نماز Artajhora
اوقات نماز Manpurjhora
اوقات نماز Manpurjhora
اوقات نماز Sainimaini
اوقات نماز Kangsamaran
اوقات نماز Putau Dhār, (Putau Dhar)
اوقات نماز Bhadgaun
اوقات نماز Ramdhuni Temple
اوقات نماز Ganeshpur
اوقات نماز Dhedigaun
اوقات نماز Haripur
اوقات نماز Bhādgāũ, (Bhadgau)
اوقات نماز Ikarahi
اوقات نماز Kuruwapari
اوقات نماز Bangkulawa
اوقات نماز Ikarahi
اوقات نماز Dhedigaun
اوقات نماز Karkitol
اوقات نماز Pipara
اوقات نماز Lagauna
اوقات نماز Jhumka Bajar
اوقات نماز Piparā, (Pipara)
اوقات نماز Pathardewa
اوقات نماز Manpur
اوقات نماز Artajhora
اوقات نماز Rāmdhuni̇̄ Forest, (Ramdhuni Forest)
اوقات نماز Artajhoda
اوقات نماز Sherbahadurtol
اوقات نماز Khādkāṭol, (Khadkatol)
اوقات نماز Karkitol
اوقات نماز Khandkatol
اوقات نماز Pampapur
اوقات نماز Manikchauri̇̄ Branch Canal, (Manikchauri Branch Canal)
اوقات نماز Kamsamaran Chaudharitol
اوقات نماز Manpur Jhiljhile
اوقات نماز Jirayat Kamad
اوقات نماز Ikarahi
اوقات نماز Ghoṅdāhā Kholā, (Ghondaha Khola)
اوقات نماز Goljhābrā Kholā, (Goljhabra Khola)
اوقات نماز Jhorapatta
اوقات نماز Jhakanjhora
اوقات نماز Bangkulawa
اوقات نماز Sardu Kholā, (Sardu Khola)
اوقات نماز Pariharpur
اوقات نماز Shikaritol
اوقات نماز Nayanbasti
اوقات نماز Pipara