اوقات نماز Sankhuwāsabhā

NP / Eastern Region / Sankhuwāsabhā

جهت قبله Sankhuwāsabhā

N E S W

جهت قبله Sankhuwāsabhā

°272.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Sankhuwāsabhā, Eastern Region: °272.7 :جهت قطب نما °272.7 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sankhuwāsabhā, Sankhuwasabha, Sangkuwasabha, Sankhua Sabha

اوقات نماز Pepuwa
اوقات نماز Hedangna
اوقات نماز Piple
اوقات نماز Bhainsikharka
اوقات نماز Simma
اوقات نماز Pepuwa
اوقات نماز Dhodeni
اوقات نماز Ranegaun
اوقات نماز Ulin
اوقات نماز Gadhidanda
اوقات نماز Chhirinte
اوقات نماز Baide
اوقات نماز Uwa
اوقات نماز Sirutar
اوقات نماز Bakle
اوقات نماز Ala
اوقات نماز Sabang
اوقات نماز Sisne
اوقات نماز Sabang
اوقات نماز Chiuribas
اوقات نماز Karmarang
اوقات نماز Phumrang
اوقات نماز Lumbang
اوقات نماز Kangduwa
اوقات نماز Ekuwa
اوقات نماز Pheksinda