اوقات نماز Parsa

NP / Central Region / Parsa

جهت قبله Parsa

N E S W

جهت قبله Parsa

°271.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Parsa, Central Region: °271.8 :جهت قطب نما °271.9 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Parsa, Tarsa

اوقات نماز Bhai̇̃se Kholā, (Bhaise Khola)