اوقات نماز Biranchibarba

NP / Central Region / Biranchibarba

جهت قبله Biranchibarba

N E S W

جهت قبله Biranchibarba

°272.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Biranchibarba, Central Region: °272.1 :جهت قطب نما °272.2 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Biranchibarba

اوقات نماز Biranchi Barwa
اوقات نماز Hariharpur
اوقات نماز Baluwa
اوقات نماز Katti
اوقات نماز Sirsiya
اوقات نماز Bada Semara
اوقات نماز Parshurampur
اوقات نماز Baluwa
اوقات نماز Manikpur
اوقات نماز Chhota Semara
اوقات نماز Bhedihari
اوقات نماز Sirsiya
اوقات نماز Tindhobiya
اوقات نماز Satubariya
اوقات نماز Marnahawā Nadi̇̄, (Marnahawa Nadi)
اوقات نماز Ranigunj Darbar
اوقات نماز Mainpur
اوقات نماز Surjaha
اوقات نماز Bhedihari
اوقات نماز Basantapur
اوقات نماز Bhelāhā̃, (Bhelaha)
اوقات نماز Rāni̇̄gañj, (Raniganj)
اوقات نماز Ranigunj
اوقات نماز Gadiyani
اوقات نماز Belahan
اوقات نماز Rabidas
اوقات نماز Pokhariya
اوقات نماز Lahawar Thakri
اوقات نماز Lahawar Thakritola
اوقات نماز Barwa
اوقات نماز Pakahan
اوقات نماز Murli
اوقات نماز Simarbari
اوقات نماز Bhalauhi̇̄ Nālā, (Bhalauhi Nala)
اوقات نماز Mangalpur
اوقات نماز Phulbariya
اوقات نماز Pakahan
اوقات نماز Bankatwa
اوقات نماز Mananpur
اوقات نماز Khesraha
اوقات نماز Bhelaha
اوقات نماز Sabaithawa
اوقات نماز Dali Pokhariya
اوقات نماز Madhubani
اوقات نماز Jagatpur
اوقات نماز Langadi
اوقات نماز Laksmipur
اوقات نماز Lamariya
اوقات نماز Haswa
اوقات نماز Chiljhapti
اوقات نماز Naukatola
اوقات نماز Barwa
اوقات نماز Bairiya
اوقات نماز Dhore
اوقات نماز Jagarnathpur