اوقات نماز Sarlāhī

NP / Central Region / Sarlāhī

جهت قبله Sarlāhī

N E S W

جهت قبله Sarlāhī

°272.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Sarlāhī, Central Region: °272.5 :جهت قطب نما °272.6 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sarlāhī, Sarlahi, Sailahi

اوقات نماز Laksmipur
اوقات نماز Laksmipur
اوقات نماز Balarampur
اوقات نماز Ausanama
اوقات نماز Majurwa
اوقات نماز Pachgachhiyatol
اوقات نماز Khaira
اوقات نماز Hattisar
اوقات نماز Dhontol
اوقات نماز Haraiya
اوقات نماز Hātti̇̄sār Haripur, (Hattisar Haripur)
اوقات نماز Chitaintol
اوقات نماز Pidari Dhabtol
اوقات نماز Haripur
اوقات نماز Nayantol
اوقات نماز Manharwa
اوقات نماز Manaharwa
اوقات نماز Lālbandi̇̄ Kholā, (Lalbandi Khola)
اوقات نماز Bela
اوقات نماز Khushipur
اوقات نماز Pā̃chkumār Kholsi̇̄, (Pachkumar Kholsi)
اوقات نماز Pūrni̇̄ Dhār, (Purni Dhar)
اوقات نماز Pharahadawa
اوقات نماز Karmuhan
اوقات نماز Jagatpur
اوقات نماز Haribhavan Sakhauti
اوقات نماز Ramnagar
اوقات نماز Nakhatol
اوقات نماز Sakhuwamauje
اوقات نماز Rampur
اوقات نماز Sukumbasitol
اوقات نماز Khairatol
اوقات نماز Shiswa
اوقات نماز Pidari
اوقات نماز Bhaluwahi
اوقات نماز Jabdi
اوقات نماز Ishwarpur
اوقات نماز Laghuwa
اوقات نماز Birta Bajar
اوقات نماز Pataura
اوقات نماز Janakinagar
اوقات نماز Kisanpur
اوقات نماز Bhairavpur
اوقات نماز Sano Jagatpur
اوقات نماز Gair
اوقات نماز Iahwarpur
اوقات نماز Kusumlaltol
اوقات نماز Phūljor Kholā, (Phuljor Khola)
اوقات نماز Kālinjor Kholā, (Kalinjor Khola)
اوقات نماز Jutpani
اوقات نماز Haribhavan
اوقات نماز Ḍumḍume Kholā, (Dumdume Khola)
اوقات نماز Tallo Juṭpāni̇̄, (Tallo Jutpani)