اوقات نماز Rāmechhāp

NP / Central Region / Rāmechhāp

جهت قبله Rāmechhāp

N E S W

جهت قبله Rāmechhāp

°272.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Rāmechhāp, Central Region: °272.3 :جهت قطب نما °272.4 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rāmechhāp, Ramechhap, RHP

اوقات نماز Mahādev Kholā, (Mahadev Khola)
اوقات نماز Natilabesi
اوقات نماز Chisapani Majhigaun
اوقات نماز Banre
اوقات نماز Jabade
اوقات نماز Bharuwa
اوقات نماز Karambote
اوقات نماز Kathjor Kholā, (Kathjor Khola)
اوقات نماز Gogane
اوقات نماز Tekanpur
اوقات نماز Tekanpur
اوقات نماز Panthali
اوقات نماز Ratmate
اوقات نماز Natila Pokhari
اوقات نماز Gaikhura
اوقات نماز Piple
اوقات نماز Piple
اوقات نماز Tekanpur
اوقات نماز Tapke
اوقات نماز Chisapani
اوقات نماز Kartike
اوقات نماز Khamare
اوقات نماز Halde
اوقات نماز Khamāne, (Khamane)
اوقات نماز Halde
اوقات نماز Petasi
اوقات نماز Haldebesi
اوقات نماز Ratmate
اوقات نماز Akase
اوقات نماز Karkale Kholā, (Karkale Khola)
اوقات نماز Dahalgaun
اوقات نماز Mahadevtar
اوقات نماز Piple
اوقات نماز Magargaun
اوقات نماز Puranagaun
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Chiuripani
اوقات نماز Tilbung
اوقات نماز Gadwari
اوقات نماز Tallo Chankhu
اوقات نماز Jujar
اوقات نماز Mathillo Natila
اوقات نماز Kathjor
اوقات نماز Badi Muhan
اوقات نماز Anpchaur
اوقات نماز Darimbot
اوقات نماز Riththe
اوقات نماز Sani Madhau
اوقات نماز Bimrigaun
اوقات نماز Odare
اوقات نماز Kabhre
اوقات نماز Tilbuṅ, (Tilbun)
اوقات نماز Tilpun Kholā, (Tilpun Khola)
اوقات نماز Odāne, (Odane)
اوقات نماز Thuli Madhau
اوقات نماز Bhadaure
اوقات نماز Kathjor
اوقات نماز Tilbung
اوقات نماز Mugikholagaun
اوقات نماز Belbote
اوقات نماز Gahate
اوقات نماز Tallo Chankhu
اوقات نماز Manthali Bhanjyang
اوقات نماز Sanebesi
اوقات نماز Ramche
اوقات نماز Thulitar
اوقات نماز Darimbot
اوقات نماز Tamakoshi
اوقات نماز Dure
اوقات نماز Khadwari
اوقات نماز Sallena
اوقات نماز Devithan
اوقات نماز Puranogaun
اوقات نماز Gelu
اوقات نماز Manedanda
اوقات نماز Manthali
اوقات نماز Jujar
اوقات نماز Thuli Madhu
اوقات نماز Sanpmare
اوقات نماز Bhalukhop
اوقات نماز Khā̃dwāri, (Khadwari)
اوقات نماز Hariswanr
اوقات نماز Thanti
اوقات نماز Gahate
اوقات نماز Kholakharka
اوقات نماز Kaule
اوقات نماز Bungdal
اوقات نماز Raṅjor Kholā, (Ranjor Khola)
اوقات نماز Ghalegaun
اوقات نماز Buṅdal, (Bundal)
اوقات نماز Ralitar
اوقات نماز Giddhe
اوقات نماز Thanti