اوقات نماز Fyresdal

NO / Telemark / Fyresdal

جهت قبله Fyresdal

N E S W

جهت قبله Fyresdal

°134.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Fyresdal, Telemark: °134.1 :جهت قطب نما °135.2 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fyresdal, Fjuresdal, Fyresdal kommune, Fyresdali vald, Fyresdals kommun, Kommun Fyresdal, fei lei si da er, fyrsdal, phayaresadala, Фюресдал, فيرسدال, ফায়রেসডাল, 菲勒斯達爾

اوقات نماز Lyngdal
اوقات نماز Fyresdal
اوقات نماز Klokkarhamaren
اوقات نماز Kynjusbekken
اوقات نماز Bakkedalen
اوقات نماز Homlandsdalen
اوقات نماز Kjeøyni, (Kjeoyni)
اوقات نماز Moghusdalen
اوقات نماز Stordal
اوقات نماز Bakkebekken
اوقات نماز Vedbekkdalen
اوقات نماز Åsbergufsine, (Asbergufsine)
اوقات نماز Mikkjelsli
اوقات نماز Høgvoll, (Hogvoll)
اوقات نماز Øysteinsodden, (Oysteinsodden)
اوقات نماز Badstogdalen
اوقات نماز Kynjushamaren
اوقات نماز Sitjefjellet
اوقات نماز Kjellmyr
اوقات نماز Sjavskotdalen
اوقات نماز Steindalen
اوقات نماز Vårfjosmyr, (Varfjosmyr)
اوقات نماز Sitjegrend
اوقات نماز Sitjekroa
اوقات نماز Midtdalen
اوقات نماز Kleivane
اوقات نماز Heistadnuten
اوقات نماز Høyskogdalen, (Hoyskogdalen)
اوقات نماز Glomsmyr
اوقات نماز Torvmyrane
اوقات نماز Renna
اوقات نماز Åkerdalen, (Akerdalen)
اوقات نماز Bytingsdalen
اوقات نماز Molandsmoen
اوقات نماز Kvennhusmyra
اوقات نماز Litjønnkroristine, (Litjonnkroristine)
اوقات نماز Røtodden, (Rotodden)
اوقات نماز Litjønn nedre, (Litjonn nedre)
اوقات نماز Røykenes, (Roykenes)
اوقات نماز Rundmyr
اوقات نماز Berglandslia
اوقات نماز Diltardalen
اوقات نماز Litjønnkrone, (Litjonnkrone)
اوقات نماز Kvistekåsa, (Kvistekasa)
اوقات نماز Varberga
اوقات نماز Svartemyr
اوقات نماز Vadliliane
اوقات نماز Snartelandstjønna, (Snartelandstjonna)
اوقات نماز Sitjeåne, (Sitjeane)
اوقات نماز Kanetjønnlia, (Kanetjonnlia)
اوقات نماز Råteskard, (Rateskard)
اوقات نماز Plassen
اوقات نماز Geitnetten
اوقات نماز Øvre Litjørnane, (Ovre Litjornane)
اوقات نماز Nedre Dalåni, (Nedre Dalani)
اوقات نماز Kanetjønn, (Kanetjonn)
اوقات نماز Nordbølia, (Nordbolia)
اوقات نماز Snartelandslia
اوقات نماز Nystølknatten, (Nystolknatten)
اوقات نماز Nordbøbekken, (Nordbobekken)
اوقات نماز Kvildefallnuten
اوقات نماز Garden
اوقات نماز Svalestu
اوقات نماز Sætaneheii, (Saetaneheii)
اوقات نماز Lisle Kanetjønn, (Lisle Kanetjonn)
اوقات نماز Kaldvætune, (Kaldvaetune)
اوقات نماز Røysnetten, (Roysnetten)
اوقات نماز Røysdalen, (Roysdalen)
اوقات نماز Vikfjell
اوقات نماز Eggmyr
اوقات نماز Grønommyra, (Gronommyra)
اوقات نماز Lisleskard
اوقات نماز Setantjønna, (Setantjonna)
اوقات نماز Bjønnfallia, (Bjonnfallia)
اوقات نماز Grønom, (Gronom)
اوقات نماز Stemmtjønnskotet, (Stemmtjonnskotet)
اوقات نماز Strigemoen
اوقات نماز Bjørnetjørni, (Bjornetjorni)
اوقات نماز Einang
اوقات نماز Løkane, (Lokane)
اوقات نماز Tverrstøylbekken, (Tverrstoylbekken)
اوقات نماز Vardalen
اوقات نماز Stoppelstadmyrane
اوقات نماز Høgenuten, (Hogenuten)
اوقات نماز Jasdalen
اوقات نماز Fidjekøsa, (Fidjekosa)
اوقات نماز Saubrumyrane
اوقات نماز Kringleufsane
اوقات نماز Kjekhuslia
اوقات نماز Øytjørn, (Oytjorn)
اوقات نماز Kringlemyr
اوقات نماز Storeskard
اوقات نماز Nystøyldalen, (Nystoyldalen)
اوقات نماز Modølsåi, (Modolsai)
اوقات نماز Kvennhuslia
اوقات نماز Bjåstøylnipa, (Bjastoylnipa)
اوقات نماز Nipeskaret
اوقات نماز Følhøli, (Folholi)
اوقات نماز Prestefjellet
اوقات نماز Geitsløysbekken, (Geitsloysbekken)