اوقات نماز Sauda

NO / Rogaland / Sauda

جهت قبله Sauda

N E S W

جهت قبله Sauda

°133 :جهت قطب نما
جهت قبله Sauda, Rogaland: °133 :جهت قطب نما °133.4 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sauda, Kommun Sauda, Sauda kommun, Sauda kommune, Sjouda, sai yu da, sauda, Сауда, Сёуда, সৌডা, 賽于達

اوقات نماز Sauda
اوقات نماز Fløgstadvika, (Flogstadvika)
اوقات نماز Sønnå, (Sonna)
اوقات نماز Trædavika, (Traedavika)
اوقات نماز Trædaskjeret, (Traedaskjeret)
اوقات نماز Fløgstadåsen, (Flogstadasen)
اوقات نماز Åbødalen, (Abodalen)
اوقات نماز Saudnes
اوقات نماز Rødstjørna, (Rodstjorna)
اوقات نماز Tengdal
اوقات نماز Hereimslia
اوقات نماز Birkelandsmoane
اوقات نماز Byrkjeland
اوقات نماز Ramsvika
اوقات نماز Engjanuten
اوقات نماز Saudaskjeret
اوقات نماز Saudasjøen, (Saudasjoen)
اوقات نماز Tempereidnuten
اوقات نماز Risvoll
اوقات نماز Tjelmavatnet
اوقات نماز Nystølsnibba, (Nystolsnibba)
اوقات نماز Ramsnes
اوقات نماز Tverråna, (Tverrana)
اوقات نماز Rødsåsane, (Rodsasane)
اوقات نماز Nystølheia, (Nystolheia)
اوقات نماز Kvamsnuten,ytre
اوقات نماز Sandviksåsen, (Sandviksasen)
اوقات نماز Benkafjell
اوقات نماز Bordvika
اوقات نماز Børkjelandsnuten, (Borkjelandsnuten)
اوقات نماز Nip
اوقات نماز Hovås, (Hovas)
اوقات نماز Risvollelva
اوقات نماز Lomatjørna, (Lomatjorna)
اوقات نماز Heggåsgjuvet, (Heggasgjuvet)
اوقات نماز Kvamsnuten,indre
اوقات نماز Brekkeheia
اوقات نماز Smelvenuten
اوقات نماز Krokavatnet
اوقات نماز Smalasundvatnet
اوقات نماز Storaheivatnet
اوقات نماز Lauvåsdalen, (Lauvasdalen)
اوقات نماز Vadvatnet
اوقات نماز Tengdalsnuten
اوقات نماز Lindvollsåsen, (Lindvollsasen)
اوقات نماز Svandalsfossen
اوقات نماز Hekkanstjørna, (Hekkanstjorna)
اوقات نماز Tverrelva
اوقات نماز Grønstølsdalen, (Gronstolsdalen)
اوقات نماز Svortetjørn, (Svortetjorn)
اوقات نماز Fivelandselva
اوقات نماز Maldalsvatnet
اوقات نماز Kolåsen, (Kolasen)
اوقات نماز Slettaneset