اوقات نماز Karmøy

NO / Rogaland / Karmøy

جهت قبله Karmøy

N E S W

جهت قبله Karmøy

°131.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Karmøy, Rogaland: °131.9 :جهت قطب نما °131.9 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Karmøy, Karmoy

اوقات نماز Kopervik
اوقات نماز Stølabukta, (Stolabukta)
اوقات نماز Kalvatræd, (Kalvatraed)
اوقات نماز Skjoldabukta
اوقات نماز Frisneset
اوقات نماز Liarfjell
اوقات نماز Skjoldaodden
اوقات نماز Skipparvika
اوقات نماز Eidsbotn
اوقات نماز Austreimlia
اوقات نماز Kalvatreneset
اوقات نماز Indra Austreimneset
اوقات نماز Steinvikodden
اوقات نماز Russevika
اوقات نماز Austreimneset
اوقات نماز Monsvik
اوقات نماز Godfarnes
اوقات نماز Byggnesholmane
اوقات نماز Vardleitemyr
اوقات نماز Træsvik, (Traesvik)
اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Karmsundet
اوقات نماز Byggnesskjeret
اوقات نماز Nordstokke
اوقات نماز Fotvatnet,l
اوقات نماز Byggnes
اوقات نماز Nordstakkholmen
اوقات نماز Skårholmen,in, (Skarholmen,in)
اوقات نماز Nibba
اوقات نماز Tjolandskjeret
اوقات نماز Holaholmen
اوقات نماز Fotvatnet,midtre
اوقات نماز Fotvatnet,store
اوقات نماز Storesåtdalen, (Storesatdalen)
اوقات نماز Slettvatnet
اوقات نماز Byggnesleira
اوقات نماز Kattholmen
اوقات نماز Leiteskjeret
اوقات نماز Småneset, (Smaneset)
اوقات نماز Melstokke
اوقات نماز Svartetangen
اوقات نماز Hestholmen
اوقات نماز Våråvågane, (Varavagane)
اوقات نماز Kjelskjer
اوقات نماز Skårholmen,yt, (Skarholmen,yt)
اوقات نماز Nordre Brekkevatnet
اوقات نماز Grindafjellet
اوقات نماز Storesåt, (Storesat)
اوقات نماز Lyngholmane
اوقات نماز Kvalingstadfjellet
اوقات نماز Skarholmen
اوقات نماز Søre Brekkevatnet, (Sore Brekkevatnet)
اوقات نماز Krokanesvatnet
اوقات نماز Krokeneset
اوقات نماز Melstokkevatnet
اوقات نماز Oskreivatnet
اوقات نماز Tjolandsvatnet
اوقات نماز Søre Vågavågen, (Sore Vagavagen)
اوقات نماز Rossavatnet
اوقات نماز Våga, (Vaga)
اوقات نماز Gulskjer
اوقات نماز Gråjærholmen, (Grajaerholmen)
اوقات نماز Veavågen, (Veavagen)
اوقات نماز Håland, (Haland)
اوقات نماز Koltrepynten
اوقات نماز Helgabergsnuten
اوقات نماز Storboen
اوقات نماز Skjelvika
اوقات نماز Tistreivatnet
اوقات نماز Aureivatnet
اوقات نماز Sålefjell,nordre, (Salefjell,nordre)
اوقات نماز Helgalandsvatnet,øvre, (Helgalandsvatnet,ovre)
اوقات نماز Bolleshaugane
اوقات نماز Kilholmen
اوقات نماز Selen
اوقات نماز Dyna
اوقات نماز Rosseholmen
اوقات نماز Brekkevasshøgda, (Brekkevasshogda)
اوقات نماز Sauøya, (Sauoya)
اوقات نماز Austnes
اوقات نماز Vågavågen,nordre, (Vagavagen,nordre)
اوقات نماز Bratthammarpynten
اوقات نماز Guleskjeret
اوقات نماز Sundsfjellet
اوقات نماز Håvik, (Havik)
اوقات نماز Snorlevarden
اوقات نماز Kvarvik
اوقات نماز Smørstakk, (Smorstakk)
اوقات نماز Storetång, (Storetang)
اوقات نماز Kjerringtua
اوقات نماز Tekebergholmen
اوقات نماز Skotholmen
اوقات نماز Ørnareirsvatnet, (Ornareirsvatnet)
اوقات نماز Kulorten
اوقات نماز Sørstokkvik, (Sorstokkvik)
اوقات نماز Strigvatnet
اوقات نماز Lavøya, (Lavoya)
اوقات نماز Stokkastranda
اوقات نماز Sålefjellet,s, (Salefjellet,s)
اوقات نماز Heiavatnet