اوقات نماز Hå

NO / Rogaland /

جهت قبله Hå

N E S W

جهت قبله Hå

°131.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Hå, Rogaland: °131.6 :جهت قطب نما °131.8 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

, Ha, Ha kommun, Ha kommune, Hå kommun, Hå kommune, Kho, Kommun Ha, Kommun Hå, ha'e, huo, Хо, হাএ,

اوقات نماز Reiestadbekken
اوقات نماز Varhaug
اوقات نماز Brattland
اوقات نماز Kjørkjeholen, (Kjorkjeholen)
اوقات نماز Rognabekken
اوقات نماز Husvegg
اوقات نماز Luggarsteinen
اوقات نماز Langhaug
اوقات نماز Husveggberget
اوقات نماز Skifteshaugen
اوقات نماز Skretting
اوقات نماز Skrytevika
اوقات نماز Rortangen
اوقات نماز Skipasteinen
اوقات نماز Pighaug
اوقات نماز Stemma
اوقات نماز Grødalandsbekken, (Grodalandsbekken)
اوقات نماز Madlandshamna
اوقات نماز Skrettingskjeret
اوقات نماز Årslandsvika, (Arslandsvika)
اوقات نماز Tvihaugbekken
اوقات نماز Humraskjera
اوقات نماز Årsland, (Arsland)
اوقات نماز Mælandsgrova, (Maelandsgrova)
اوقات نماز Hummarskjeret
اوقات نماز Kvassesteinen
اوقات نماز Grødalandstangen, (Grodalandstangen)
اوقات نماز Piksteinstangen
اوقات نماز Årslandsåna, (Arslandsana)
اوقات نماز Kobben
اوقات نماز Hålandshaugen, (Halandshaugen)
اوقات نماز Sør-Reimsvika, (Sor-Reimsvika)
اوقات نماز Hanaberget
اوقات نماز Reime
اوقات نماز Vigre
اوقات نماز Rosk
اوقات نماز Skarvasteinen
اوقات نماز Audamotlandstjørna, (Audamotlandstjorna)
اوقات نماز Stavnheimsvika