اوقات نماز Vågå

NO / Oppland / Vågå

جهت قبله Vågå

N E S W

جهت قبله Vågå

°136.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Vågå, Oppland: °136.8 :جهت قطب نما °138.3 :جهت واقعی °1-1.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vågå, Vaga, Kommun Vaga, Kommun Vågå, Vaagaa, Vaga kommun, Vaga kommune, Vaga vald, Vogo, Vågå kommun, Vågå kommune, Vågå vald, bhago, wo ge, Вого, ভগো, 沃戈

اوقات نماز Vågåmo, (Vagamo)
اوقات نماز Jutulporten
اوقات نماز Prestberget
اوقات نماز Klypekampen
اوقات نماز Monsoddin
اوقات نماز Vangsbergje
اوقات نماز Klones
اوقات نماز Sundodden
اوقات نماز Blesom
اوقات نماز Klonesodden
اوقات نماز Lyebergje
اوقات نماز Skjellmyre
اوقات نماز Håkåstadbekken, (Hakastadbekken)
اوقات نماز Skjellberga
اوقات نماز Lindalen
اوقات نماز Lindalsbekken
اوقات نماز Sundlii
اوقات نماز Dalbergje
اوقات نماز Klonesbekken
اوقات نماز Blessomlie
اوقات نماز Tonge
اوقات نماز Bronsdalen
اوقات نماز Bergendberget
اوقات نماز Finntryu
اوقات نماز Finngjelet
اوقات نماز Sundsteinen
اوقات نماز Rusnes
اوقات نماز Flatomhovda
اوقات نماز Bukken
اوقات نماز Vetahaugen
اوقات نماز Sundsteinmyri
اوقات نماز Sandbu
اوقات نماز Strinde
اوقات نماز Lauvåe, (Lauvae)
اوقات نماز Tjønndalshaugen, (Tjonndalshaugen)
اوقات نماز Kjuklinghøe, (Kjuklinghoe)
اوقات نماز Geiti
اوقات نماز Sundbekken
اوقات نماز Kjøyllberget, (Kjoyllberget)
اوقات نماز Vista
اوقات نماز Jukulbekken
اوقات نماز Råstadlie, (Rastadlie)
اوقات نماز Timberrandin
اوقات نماز Strondlie
اوقات نماز Søremskleive, (Soremskleive)
اوقات نماز Tvibyttnemyrin
اوقات نماز Svarttjønnmoen, (Svarttjonnmoen)
اوقات نماز Sjårdalsbekken, (Sjardalsbekken)
اوقات نماز Hyttlie
اوقات نماز Kleppelii
اوقات نماز Søremsåsen, (Soremsasen)
اوقات نماز Vole
اوقات نماز Strond
اوقات نماز Vinesmyrin
اوقات نماز Jukullii
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Liaberget
اوقات نماز Ringnesbergje
اوقات نماز Svarebekken
اوقات نماز Volemyrin
اوقات نماز Storhovda
اوقات نماز Risbrothaugen
اوقات نماز Vistebergje
اوقات نماز Pipøygardsslettin, (Pipoygardsslettin)
اوقات نماز Veslhøi, (Veslhoi)
اوقات نماز Røvsgrenmyre, (Rovsgrenmyre)
اوقات نماز Bleikstulhaugen
اوقات نماز Nordigard Viste
اوقات نماز Ljosmyre
اوقات نماز Sagrenna
اوقات نماز Skriu
اوقات نماز Kleivhødalen, (Kleivhodalen)
اوقات نماز Nigard Visdal
اوقات نماز Langmyrin
اوقات نماز Langmyrin
اوقات نماز Tvætjønnin, (Tvaetjonnin)
اوقات نماز Sjårdalen, (Sjardalen)
اوقات نماز Holdbø, (Holdbo)
اوقات نماز Dalestugu
اوقات نماز Skogbygde
اوقات نماز Kleivhøi, (Kleivhoi)
اوقات نماز Rishovda,nedre
اوقات نماز Stompehaugen
اوقات نماز Skjellen
اوقات نماز Goroberget
اوقات نماز Skagsnebb
اوقات نماز Høgkleive, (Hogkleive)
اوقات نماز Derikhøi, (Derikhoi)
اوقات نماز Jettjønne, (Jettjonne)
اوقات نماز Mork