اوقات نماز Østre Toten

NO / Oppland / Østre Toten

جهت قبله Østre Toten

N E S W

جهت قبله Østre Toten

°137.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Østre Toten, Oppland: °137.3 :جهت قطب نما °139.6 :جهت واقعی °1-2.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Østre Toten, Ostre Toten, Ehstre-Tuten, Kommun Ostre Toten, Kommun Østre Toten, Ostre Toten kommune, Ostre Toteni vald, Ostre Totens kommun, astre totena, dong tuo teng, Østre Toten kommune, Østre Toteni vald, Østre Totens kommun, Эстре-Тутен, আস্ট্রে টোটেন, 東托滕

اوقات نماز Lena
اوقات نماز Lillo
اوقات نماز Vestbygda
اوقات نماز Sletta
اوقات نماز Garder
اوقات نماز Eklund
اوقات نماز Karidalen
اوقات نماز Kvernhusbekken
اوقات نماز Bjørnstad, (Bjornstad)
اوقات نماز Hvem
اوقات نماز Starum
اوقات نماز Slomma
اوقات نماز Kapp
اوقات نماز Bilitt
اوقات نماز Gransmarka
اوقات نماز Ovrenbekken