اوقات نماز Gjøvik

NO / Oppland / Gjøvik

جهت قبله Gjøvik

N E S W

جهت قبله Gjøvik

°137.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Gjøvik, Oppland: °137.3 :جهت قطب نما °139.5 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gjøvik, Gjovik, Gjovik kommune, Gjoviki vald, Gjoviks kommun, Gjøvik kommune, Gjøviki vald, Gjøviks kommun, Jevik, Jjovik, Jovik, Jovikas, Kommun Gjovik, Kommun Gjøvik, gajabhika, gywwyk, yebikeu, yue wei ke, ywfyk, Јевик, Йовик, Йёвик, يوفيك, گیوویک, গজাভিক, 约维克, 예비크

اوقات نماز Gjøvik, (Gjovik)
اوقات نماز Hovdetoppen
اوقات نماز Kallerud
اوقات نماز Hovdetjernet
اوقات نماز Vikodden
اوقات نماز Hunnselva
اوقات نماز Nygard
اوقات نماز Kopperud
اوقات نماز Vindingstad
اوقات نماز Bytongmyra
اوقات نماز Kopperudmyrene
اوقات نماز Bråstadelva, (Brastadelva)
اوقات نماز Tangnesodden
اوقات نماز Bondelia
اوقات نماز Bergstoppen
اوقات نماز Smedstua
اوقات نماز Byelvia
اوقات نماز Hunndalen
اوقات نماز Svenskemyra
اوقات نماز Stubbeknotten
اوقات نماز Mortensbekken
اوقات نماز Bekkedalen
اوقات نماز Askimhaugen
اوقات نماز Knapphaugen
اوقات نماز Åstjernet, (Astjernet)
اوقات نماز Steinsrudtjernet
اوقات نماز Kastad
اوقات نماز Stormyra