اوقات نماز Surnadal

NO / Møre og Romsdal / Surnadal

جهت قبله Surnadal

N E S W

جهت قبله Surnadal

°137.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Surnadal, Møre og Romsdal: °137.2 :جهت قطب نما °138.5 :جهت واقعی °1-1.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Surnadal, Surnadal kommun

اوقات نماز Surnadal
اوقات نماز Skei
اوقات نماز Jødedalen, (Jodedalen)
اوقات نماز Svartvatnet
اوقات نماز Prestøya, (Prestoya)
اوقات نماز Breimoan
اوقات نماز Brentberga
اوقات نماز Nedre Buhagan
اوقات نماز Kobbhaugen
اوقات نماز Skjertmyra
اوقات نماز Litltrøhaugen, (Litltrohaugen)
اوقات نماز Skeisøya, (Skeisoya)
اوقات نماز Melhamran
اوقات نماز Grimsmo
اوقات نماز Rostigbekken
اوقات نماز Skjertmyrdalen
اوقات نماز Svinåsen, (Svinasen)
اوقات نماز Melhammardalen
اوقات نماز Monåbekken, (Monabekken)
اوقات نماز Hopholmen
اوقات نماز Leirdalen
اوقات نماز Nymoen
اوقات نماز Rassdalen
اوقات نماز Tellesbøholmen, (Tellesboholmen)
اوقات نماز Ranesåsen, (Ranesasen)
اوقات نماز Øyagardsbekken, (Oyagardsbekken)
اوقات نماز Geitaskaret
اوقات نماز Brentrabben
اوقات نماز Heståsen, (Hestasen)
اوقات نماز Ormberget
اوقات نماز Salen
اوقات نماز Smedbekken
اوقات نماز Svartåsmyra, (Svartasmyra)
اوقات نماز Syltmoen
اوقات نماز Midtiøra, (Midtiora)
اوقات نماز Kuhaugen
اوقات نماز Hallaskaret
اوقات نماز Kvennhusøyan, (Kvennhusoyan)
اوقات نماز Gulhammaren
اوقات نماز Tjøruhjellbakkan, (Tjoruhjellbakkan)
اوقات نماز Aspalia
اوقات نماز Grytdalen
اوقات نماز Sylte
اوقات نماز Husabekken
اوقات نماز Kvernhusbekken
اوقات نماز Hallaren
اوقات نماز Syltmyran
اوقات نماز Surnadalsøra, (Surnadalsora)
اوقات نماز Trollheggdalen
اوقات نماز Haukarberget
اوقات نماز Godliknobben
اوقات نماز Seterøya, (Seteroya)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Grøsslættet, (Grosslaettet)
اوقات نماز Rognhaugen
اوقات نماز Sprenbekken
اوقات نماز Modalen
اوقات نماز Tømmerhaugen, (Tommerhaugen)
اوقات نماز Ranesnebba
اوقات نماز Damvassbekken
اوقات نماز Revberget
اوقات نماز Løftene, (Loftene)
اوقات نماز Hanshaugen
اوقات نماز Øyaøra, (Oyaora)
اوقات نماز Langåsen, (Langasen)
اوقات نماز Goliene
اوقات نماز Bollothaugen
اوقات نماز Bersetbekken
اوقات نماز Kaldålia, (Kaldalia)
اوقات نماز Syltsnipen
اوقات نماز Nebbdalan
اوقات نماز Skeismarka
اوقات نماز Heggsetfossen
اوقات نماز Skeislia
اوقات نماز Fartyberget
اوقات نماز Toreberget
اوقات نماز Løyfta, (Loyfta)
اوقات نماز Pellen
اوقات نماز Flamyra
اوقات نماز Roparen
اوقات نماز Omfløddøra, (Omfloddora)
اوقات نماز Nørdøya, (Nordoya)
اوقات نماز Øyalia, (Oyalia)
اوقات نماز Vettabakkan
اوقات نماز Grøslættet, (Groslaettet)
اوقات نماز Haukeberget
اوقات نماز Jordbekken
اوقات نماز Liggarhaugen
اوقات نماز Svarafjellet
اوقات نماز Prestgjøta, (Prestgjota)
اوقات نماز Magnhildberget
اوقات نماز Liamyra
اوقات نماز Telstaddalen
اوقات نماز Bursethøglia, (Bursethoglia)
اوقات نماز Torva
اوقات نماز Surna
اوقات نماز Hummelvollbekken
اوقات نماز Auster Skaret
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Nergjerdet