اوقات نماز Ullensvang

NO / Hordaland / Ullensvang

جهت قبله Ullensvang

N E S W

جهت قبله Ullensvang

°133.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Ullensvang, Hordaland: °133.9 :جهت قطب نما °134.4 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ullensvang

اوقات نماز Kinsarvik
اوقات نماز Flusko
اوقات نماز Hestadalane
اوقات نماز Sandvikbukti
اوقات نماز Kinsarvikbukti
اوقات نماز Træshammaren, (Traeshammaren)
اوقات نماز Gløshaug, (Gloshaug)
اوقات نماز Gjeldbekken
اوقات نماز Tjørnahaugane, (Tjornahaugane)
اوقات نماز Moni
اوقات نماز Vegaskilhammaren
اوقات نماز Huse
اوقات نماز Bråvollslii, (Bravollslii)
اوقات نماز Langaberg
اوقات نماز Svarthammar
اوقات نماز Flugebakken
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Husedalen
اوقات نماز Laugehaugane
اوقات نماز Lauvhogg
اوقات نماز Åsmarki, (Asmarki)
اوقات نماز Messhaug
اوقات نماز Måsaskarv, (Masaskarv)
اوقات نماز Giljabekken
اوقات نماز Veslemoen
اوقات نماز Kviteskredbekken
اوقات نماز Furenes
اوقات نماز Nonsnutebekken
اوقات نماز Vivippo
اوقات نماز Krossfuredalen
اوقات نماز Lutranuten
اوقات نماز Kinnalii
اوقات نماز Krossanes
اوقات نماز Nonsnuten
اوقات نماز Steleshaug
اوقات نماز Ystanes
اوقات نماز Tveit
اوقات نماز Vaspardalen
اوقات نماز Selshaug
اوقات نماز Nilshaug
اوقات نماز Lauhaug
اوقات نماز Kyrkjenes
اوقات نماز Raudnos
اوقات نماز Nipo
اوقات نماز Renneberget
اوقات نماز Dalebekken
اوقات نماز Leirdalen
اوقات نماز Lausto
اوقات نماز Havet
اوقات نماز Helveteshaug
اوقات نماز Kvernabekken
اوقات نماز Skjella
اوقات نماز Feisdal
اوقات نماز Stølamarki, (Stolamarki)
اوقات نماز Brunateigen
اوقات نماز Tveitafjellet
اوقات نماز Vardalii
اوقات نماز Midnesteigen
اوقات نماز Seljedalen
اوقات نماز Tveitneset
اوقات نماز Rotsberget
اوقات نماز Skreddalsbekken
اوقات نماز Lusadalen
اوقات نماز Tveitafossen
اوقات نماز Gjofteberget
اوقات نماز Maurelvi
اوقات نماز Tymberskori
اوقات نماز Strengaberget
اوقات نماز Maurteigane
اوقات نماز Slokadalen
اوقات نماز Ulvskjeft
اوقات نماز Klyvsnuten
اوقات نماز Myrane
اوقات نماز Maurteigen
اوقات نماز Hauso
اوقات نماز Skiljingskardet
اوقات نماز Sørfjorden, (Sorfjorden)
اوقات نماز Vassdalsvatnet
اوقات نماز Grytingvatnet
اوقات نماز Aureneset
اوقات نماز Hausaneset
اوقات نماز Rotabrekkona
اوقات نماز Skålarhaug, (Skalarhaug)
اوقات نماز Tausaskarvet
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Aldevik
اوقات نماز Nyastølfossen, (Nyastolfossen)
اوقات نماز Oksli
اوقات نماز Duk
اوقات نماز Hjallaskorane
اوقات نماز Errenut
اوقات نماز Trones
اوقات نماز Bås, (Bas)
اوقات نماز Grimo
اوقات نماز Skredhaug
اوقات نماز Nesbekken
اوقات نماز Matbekken
اوقات نماز Kleivahaug
اوقات نماز Skotabekken
اوقات نماز Slogedal