اوقات نماز Odda

NO / Hordaland / Odda

جهت قبله Odda

N E S W

جهت قبله Odda

°133.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Odda, Hordaland: °133.5 :جهت قطب نما °133.9 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Odda, Kommun Odda, Oda, Odda kommun, Odda kommune, ao da, odda, Ода, Одда, ওড্ডা, オッダ, 奧達

اوقات نماز Odda
اوقات نماز Hetleflot
اوقات نماز Hjadlakleivane
اوقات نماز Skåtet, (Skatet)
اوقات نماز Kleivavika
اوقات نماز Skåtadalen, (Skatadalen)
اوقات نماز Brunnhaug
اوقات نماز Soleiedalen
اوقات نماز Lasseskor
اوقات نماز Maurtuehaugen
اوقات نماز Robbås, (Robbas)
اوقات نماز Einstakedalen
اوقات نماز Bjørnskarane, (Bjornskarane)
اوقات نماز Stølslia, (Stolslia)
اوقات نماز Freimselvi
اوقات نماز Aldalen
اوقات نماز Byrkjehaug
اوقات نماز Oksnadalshaugen
اوقات نماز Minne
اوقات نماز Eide
اوقات نماز Bekkadalen
اوقات نماز Kinnskarva
اوقات نماز Einarhaug
اوقات نماز Klungersetbekken
اوقات نماز Seglberg
اوقات نماز Eidesfossen
اوقات نماز Lyngberg
اوقات نماز Fureskorane
اوقات نماز Djupevik
اوقات نماز Kinn
اوقات نماز Maridalen
اوقات نماز Helgesliskreda
اوقات نماز Klungersetenuten
اوقات نماز Klapparedalen
اوقات نماز Helgesli
اوقات نماز Brakahaugen
اوقات نماز Kistevik
اوقات نماز Nonskorane
اوقات نماز Hetlevik
اوقات نماز Breiskredbekken
اوقات نماز Jordal
اوقات نماز Fagradal
اوقات نماز Sloaskreda
اوقات نماز Eidesnuten
اوقات نماز Stabbursnes
اوقات نماز Tokheim
اوقات نماز Selstinden
اوقات نماز Sveinslia
اوقات نماز Struten
اوقات نماز Røynhammarskreda, (Roynhammarskreda)
اوقات نماز Vasstun
اوقات نماز Tjørno, (Tjorno)
اوقات نماز Rindaskredbekken
اوقات نماز Eitreimsneset
اوقات نماز Aurskreda
اوقات نماز Røynhamarlia, (Roynhamarlia)
اوقات نماز Tveitane
اوقات نماز Kalvaberg
اوقات نماز Rindaskreda
اوقات نماز Buksefoss
اوقات نماز Storeløberget, (Storeloberget)
اوقات نماز Ruklenut
اوقات نماز Sjursfoss
اوقات نماز Smørhaug, (Smorhaug)
اوقات نماز Torsteinsnuten
اوقات نماز Bjørgatinden, (Bjorgatinden)
اوقات نماز Geitskreda
اوقات نماز Tømmervik, (Tommervik)
اوقات نماز Sandvevatnet
اوقات نماز Fløytnaskor, (Floytnaskor)
اوقات نماز Stegaberget
اوقات نماز Klumpenes
اوقات نماز Helleskreda
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Almelia
اوقات نماز Laustavhaug
اوقات نماز Bjørnskortinden, (Bjornskortinden)
اوقات نماز Storanes
اوقات نماز Koldeholeskorane
اوقات نماز Øvsteskreda, (Ovsteskreda)
اوقات نماز Slevebekken
اوقات نماز Lindeneset,vla
اوقات نماز Tokeimsskardet
اوقات نماز Storenes
اوقات نماز Aoskor
اوقات نماز Steggjagili
اوقات نماز Grønnuten, (Gronnuten)
اوقات نماز Stidleskor
اوقات نماز Rorgadal
اوقات نماز Møyfallsnuten, (Moyfallsnuten)
اوقات نماز Stølsberget, (Stolsberget)
اوقات نماز Kvanngil
اوقات نماز Tinden
اوقات نماز Rossnos
اوقات نماز Ruklenuten
اوقات نماز Eitrheim
اوقات نماز Kyrkjeberg
اوقات نماز Seljeskor
اوقات نماز Haugen
اوقات نماز Drebekk