اوقات نماز Kvam

NO / Hordaland / Kvam

جهت قبله Kvam

N E S W

جهت قبله Kvam

°133.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Kvam, Hordaland: °133.4 :جهت قطب نما °133.7 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kvam

اوقات نماز Norheimsund
اوقات نماز Orrehaugen
اوقات نماز Roena
اوقات نماز Brennehaugen
اوقات نماز Roaberget
اوقات نماز Mo
اوقات نماز Movatn
اوقات نماز Grautaberget
اوقات نماز Sandvenholmen
اوقات نماز Skutlaberg
اوقات نماز Krægdeneset, (Kraegdeneset)
اوقات نماز Mosgjelet
اوقات نماز Skutlafjellet
اوقات نماز Norheim
اوقات نماز Laksastineset
اوقات نماز Høgehaugen, (Hogehaugen)
اوقات نماز Lomatjørn, (Lomatjorn)
اوقات نماز Solhaug
اوقات نماز Eikehaugen
اوقات نماز Almane
اوقات نماز Nausthaugen
اوقات نماز Urane
اوقات نماز Smetteshaugen
اوقات نماز Hylmedalen
اوقات نماز Udnesvika
اوقات نماز Vallandsholmane
اوقات نماز Krakalii
اوقات نماز Vedanes
اوقات نماز Geithaug
اوقات نماز Langhamragjelet
اوقات نماز Heleberghaugen
اوقات نماز Skiparvika
اوقات نماز Gråskorv, (Graskorv)
اوقات نماز Kvålsgjelet, (Kvalsgjelet)
اوقات نماز Steinsdalsfossen
اوقات نماز Sjusetevatnet
اوقات نماز Vassliane
اوقات نماز Kråkeskolten, (Krakeskolten)
اوقات نماز Raudnos
اوقات نماز Blybergskjeret
اوقات نماز Nesodden
اوقات نماز Nesvika
اوقات نماز Ruflebekken
اوقات نماز Krukås, (Krukas)
اوقات نماز Holelia
اوقات نماز Kjosåslia, (Kjosaslia)
اوقات نماز Alkleivselvi
اوقات نماز Skorabekken
اوقات نماز Framnes
اوقات نماز Åsheimskor, (Asheimskor)
اوقات نماز Djupedalen
اوقات نماز Hessgjelsbekken
اوقات نماز Friarskjer
اوقات نماز Hottegjel
اوقات نماز Børvenes, (Borvenes)
اوقات نماز Grønhovden, (Gronhovden)
اوقات نماز Forsetfossen-
اوقات نماز Svartaberg
اوقات نماز Hegrehaugen
اوقات نماز Katlaberg
اوقات نماز Steine
اوقات نماز Børveneset, (Borveneset)
اوقات نماز Mytjørn, (Mytjorn)
اوقات نماز Steinsdalen
اوقات نماز Hellefjellet
اوقات نماز Øystese, (Oystese)
اوقات نماز Krokavatnet
اوقات نماز Leitestjørni, (Leitestjorni)
اوقات نماز Fagradalen
اوقات نماز Skjelingen
اوقات نماز Lundaneset
اوقات نماز Mytjørnane, (Mytjornane)
اوقات نماز Beindalen
اوقات نماز Tåhaug, (Tahaug)
اوقات نماز Langhamrane
اوقات نماز Fjellkleiv
اوقات نماز Kjoshellevatnet
اوقات نماز Longelii
اوقات نماز Røykskarv, (Roykskarv)
اوقات نماز Hestabakken
اوقات نماز Ørdalsfossen, (Ordalsfossen)
اوقات نماز Øysteseelvi, (Oysteseelvi)
اوقات نماز Storerymb
اوقات نماز Hallarhaugen
اوقات نماز Sørheim, (Sorheim)
اوقات نماز Svortetjørni, (Svortetjorni)
اوقات نماز Strutane
اوقات نماز Fonnalandsøyi, (Fonnalandsoyi)
اوقات نماز Midtrymb
اوقات نماز Nottatjørnane, (Nottatjornane)
اوقات نماز Torsteinsvatnet
اوقات نماز Hestadbekken
اوقات نماز Tindadalen
اوقات نماز Tunga
اوقات نماز Daurmanshaugane
اوقات نماز Longelimyrane
اوقات نماز Skreberg
اوقات نماز Tjørnane, (Tjornane)
اوقات نماز Ormadalen
اوقات نماز Blåkoll, (Blakoll)