اوقات نماز Nordkapp

NO / Finnmark / Nordkapp

جهت قبله Nordkapp

N E S W

جهت قبله Nordkapp

°151.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Nordkapp, Finnmark: °151.1 :جهت قطب نما °163.1 :جهت واقعی °1-12 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nordkapp, Cap Nord, Cjaf Nord, Cjâf Nord, Davvinjarga, Davvinjárga, Gmina Nordkapp, Kjelvik, Kommun Nordkapp, Noordkaap, Nordkap, Nordkap kommune, Nordkapi vald, Nordkapp kommune, Nordkapps kommun, Obcina Nordkapp, Občina Nordkapp, bei jiao, nordakappa, norukappu ji chu zi zhi ti, nrdkp, nwrdkab, nwrkp, Нордкап, Нордкапп, نردکپ, نوردكاب, نورکپ, নোর্দকাপ্প, ノールカップ基礎自治体, 北角

اوقات نماز Menesbukta
اوقات نماز Kjelvik
اوقات نماز Vågen, (Vagen)
اوقات نماز Meneset
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Sørvågen, (Sorvagen)
اوقات نماز Sørvågen, (Sorvagen)
اوقات نماز Honningsvåg, (Honningsvag)
اوقات نماز Klubbskjera
اوقات نماز Sykehusdalen
اوقات نماز Juldagsnesset
اوقات نماز Vesteraksla
اوقات نماز Holmegrunnen
اوقات نماز Storfjellet
اوقات نماز Holmbukta
اوقات نماز Holmbukt
اوقات نماز Svanneset
اوقات نماز Lillefjellet
اوقات نماز Rossmålneset, (Rossmalneset)
اوقات نماز Rossmolla
اوقات نماز Seigrunnen
اوقات نماز Botn
اوقات نماز Hammernesset
اوقات نماز Hjerkholmen
اوقات نماز Nordvågholmen, (Nordvagholmen)
اوقات نماز Storbukta
اوقات نماز Seppoladalen
اوقات نماز Even Hansen-bukta
اوقات نماز Florhaugen
اوقات نماز Prestvatnet
اوقات نماز Kobbholet
اوقات نماز Sandfjellet
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Nordvågen, (Nordvagen)
اوقات نماز Breidvika
اوقات نماز Rossmålstinden, (Rossmalstinden)
اوقات نماز Vika
اوقات نماز Førstevatn, (Forstevatn)
اوقات نماز Småvatnan, (Smavatnan)
اوقات نماز Presttinden
اوقات نماز Andrevatn
اوقات نماز Steinviknæringen, (Steinviknaeringen)
اوقات نماز Kobbholtinden
اوقات نماز Ravdot
اوقات نماز Honningsvågfjellet, (Honningsvagfjellet)
اوقات نماز Kjelvikfjellet
اوقات نماز Valanhalsen
اوقات نماز Nordmannset
اوقات نماز Nordmannset
اوقات نماز Nordvågfjellet, (Nordvagfjellet)
اوقات نماز Båtled, (Batled)
اوقات نماز Væktarhaugen, (Vaektarhaugen)
اوقات نماز Skipsfjordtinden
اوقات نماز Nedrevatn
اوقات نماز Nordvågdalen, (Nordvagdalen)
اوقات نماز Nordmannset
اوقات نماز Stormbukta
اوقات نماز Ytre Bakli
اوقات نماز Valan
اوقات نماز Valan
اوقات نماز Mellemvatnet
اوقات نماز Midtre Baklia
اوقات نماز Kjerringkeila
اوقات نماز Falkberget
اوقات نماز Stornakken
اوقات نماز Kjelvikmyra
اوقات نماز Kobergtinden
اوقات نماز Seibuktvatnet
اوقات نماز Seibukta
اوقات نماز Skipsfjorden
اوقات نماز Selvågen, (Selvagen)
اوقات نماز Øvrevatn, (Ovrevatn)
اوقات نماز Strømbaklia, (Strombaklia)
اوقات نماز Jakthunden
اوقات نماز Kjekeila
اوقات نماز Tofta
اوقات نماز Finnvikskjeret
اوقات نماز Austernova
اوقات نماز Østerelvvatnet, (Osterelvvatnet)
اوقات نماز Falkbergbukta
اوقات نماز Selvågklubben, (Selvagklubben)