اوقات نماز Nesseby

NO / Finnmark / Nesseby

جهت قبله Nesseby

N E S W

جهت قبله Nesseby

°152.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Nesseby, Finnmark: °152.9 :جهت قطب نما °165.9 :جهت واقعی °1-13 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nesseby, Kommun Nesseby, Nessebju, Nesseby koezseg, Nesseby kommun, Nesseby kommune, Nesseby község, Unjarga, Unjarga vald, Unjárga, Unjárga vald, Uuniemi, nei se bi, nysby, unajaraga nes'sebaya, Нессебю, نيسبي, উনজারগা নেস্সেবয়, 內瑟比

اوقات نماز Geahčoaivi, (Geahcoaivi)
اوقات نماز Gæččoaivi, (Gaeccoaivi)
اوقات نماز Skalnjuovča, (Skalnjuovca)
اوقات نماز Bannavarri
اوقات نماز Bittušmaras, (Bittusmaras)
اوقات نماز Bittušjåkka, (Bittusjakka)
اوقات نماز Bannajavri
اوقات نماز Bannabåkki, (Bannabakki)
اوقات نماز Gistabæljavri, (Gistabaeljavri)
اوقات نماز Juggi