اوقات نماز Municipio de Tola

NI / Rivas / Municipio de Tola

جهت قبله Municipio de Tola

N E S W

جهت قبله Municipio de Tola

°58.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Tola, Rivas: °58.5 :جهت قطب نما °58.3 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Tola, Tola

اوقات نماز Guastomate
اوقات نماز Río Pansuaca, (Rio Pansuaca)
اوقات نماز Río Cuascoto, (Rio Cuascoto)
اوقات نماز Cuascoto
اوقات نماز El Caimito
اوقات نماز Pansuaca