اوقات نماز Municipio de San Juan del Sur

NI / Rivas / Municipio de San Juan del Sur

جهت قبله Municipio de San Juan del Sur

N E S W

جهت قبله Municipio de San Juan del Sur

°58.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de San Juan del Sur, Rivas: °58.8 :جهت قطب نما °58.5 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de San Juan del Sur, San Juan del Sur

اوقات نماز Escamequita
اوقات نماز El Socorro
اوقات نماز La Victoria
اوقات نماز La Esperanza
اوقات نماز La Campana