اوقات نماز Municipio de San Jorge

NI / Rivas / Municipio de San Jorge

جهت قبله Municipio de San Jorge

N E S W

جهت قبله Municipio de San Jorge

°58.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de San Jorge, Rivas: °58.7 :جهت قطب نما °58.4 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de San Jorge, San Jorge

اوقات نماز Rivas
اوقات نماز Río de Enmedio, (Rio de Enmedio)
اوقات نماز La Galpa
اوقات نماز Santa Teresita
اوقات نماز El Pegón, (El Pegon)
اوقات نماز San Jorge
اوقات نماز San Jorge
اوقات نماز Rivas
اوقات نماز Río Las Lajas, (Rio Las Lajas)
اوقات نماز El Pegón, (El Pegon)