اوقات نماز Municipio de Rivas

NI / Rivas / Municipio de Rivas

جهت قبله Municipio de Rivas

N E S W

جهت قبله Municipio de Rivas

°58.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Rivas, Rivas: °58.7 :جهت قطب نما °58.4 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Rivas

اوقات نماز Rivas
اوقات نماز Popoyuapa
اوقات نماز Las Piedras
اوقات نماز Palos Negros
اوقات نماز El Pegón, (El Pegon)
اوقات نماز San Jorge
اوقات نماز San Rafael
اوقات نماز Buenos Aires
اوقات نماز San Jorge
اوقات نماز El Rosario
اوقات نماز Rivas
اوقات نماز El Limonal
اوقات نماز El Pegón, (El Pegon)
اوقات نماز La Chocolata