اوقات نماز Municipio de Potosí

NI / Rivas / Municipio de Potosí

جهت قبله Municipio de Potosí

N E S W

جهت قبله Municipio de Potosí

°58.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Potosí, Rivas: °58.6 :جهت قطب نما °58.3 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Potosí, Municipio de Potosi, Potosi, Potosí

اوقات نماز El Jabillo
اوقات نماز Río Gil González, (Rio Gil Gonzalez)
اوقات نماز Laguna Ñocarime, (Laguna Nocarime)
اوقات نماز Nacascolo
اوقات نماز Estero Ñocarime, (Estero Nocarime)
اوقات نماز Tierra Blanca
اوقات نماز Estero Nacascolo
اوقات نماز Los Viejitos
اوقات نماز La Bocana
اوقات نماز Santa Justa
اوقات نماز Santa Berta