اوقات نماز Municipio de Moyogalpa

NI / Rivas / Municipio de Moyogalpa

جهت قبله Municipio de Moyogalpa

N E S W

جهت قبله Municipio de Moyogalpa

°58.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Moyogalpa, Rivas: °58.8 :جهت قطب نما °58.4 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Moyogalpa, Moyogalpa

اوقات نماز Moyogalpa
اوقات نماز La Concepción, (La Concepcion)
اوقات نماز Ensenada La Boquita
اوقات نماز Los Ángeles, (Los Angeles)
اوقات نماز Esquipulas
اوقات نماز San Lázaro, (San Lazaro)