اوقات نماز Municipio de Cárdenas

NI / Rivas / Municipio de Cárdenas

جهت قبله Municipio de Cárdenas

N E S W

جهت قبله Municipio de Cárdenas

°59.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Cárdenas, Rivas: °59.2 :جهت قطب نما °58.7 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Cárdenas, Municipio de Cardenas, Cardenas, Cárdenas

اوقات نماز El Disparate
اوقات نماز Río Mena, (Rio Mena)
اوقات نماز Punta Mena
اوقات نماز Río Cañita, (Rio Canita)
اوقات نماز Punta El Refugio
اوقات نماز Zapotillo
اوقات نماز El Sábalo, (El Sabalo)
اوقات نماز Unión Vieja, (Union Vieja)