اوقات نماز Municipio de Buenos Aires

NI / Rivas / Municipio de Buenos Aires

جهت قبله Municipio de Buenos Aires

N E S W

جهت قبله Municipio de Buenos Aires

°58.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Buenos Aires, Rivas: °58.7 :جهت قطب نما °58.4 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Buenos Aires

اوقات نماز El Palmar
اوقات نماز San José, (San Jose)
اوقات نماز El Pital
اوقات نماز Sucuyá, (Sucuya)