اوقات نماز Municipio de Belén

NI / Rivas / Municipio de Belén

جهت قبله Municipio de Belén

N E S W

جهت قبله Municipio de Belén

°58.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Belén, Rivas: °58.5 :جهت قطب نما °58.3 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Belén, Municipio de Belen, Belen, Belén

اوقات نماز Mata de Caña, (Mata de Cana)
اوقات نماز Las Mesas
اوقات نماز El Progreso
اوقات نماز La Lagarta
اوقات نماز San Francisco
اوقات نماز San Juan Viejo
اوقات نماز Cantimplora
اوقات نماز Casa Blanca
اوقات نماز Santa Gertrudis