اوقات نماز Municipio de Altagracia

NI / Rivas / Municipio de Altagracia

جهت قبله Municipio de Altagracia

N E S W

جهت قبله Municipio de Altagracia

°59 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Altagracia, Rivas: °59 :جهت قطب نما °58.5 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Altagracia, Altagracia

اوقات نماز Santa Cruz
اوقات نماز Isla de Ometepe
اوقات نماز Punta El Delirio
اوقات نماز Ensenada El Istián, (Ensenada El Istian)
اوقات نماز Santa Ana
اوقات نماز Istmo Istián, (Istmo Istian)
اوقات نماز El Perú, (El Peru)
اوقات نماز Balque
اوقات نماز La Argentina
اوقات نماز Playa Santo Domingo
اوقات نماز Mérida, (Merida)
اوقات نماز Volcán Maderas, (Volcan Maderas)
اوقات نماز Ensenada Mérida, (Ensenada Merida)