اوقات نماز Departamento de Río San Juan

NI / Río San Juan / Departamento de Río San Juan

جهت قبله Departamento de Río San Juan

N E S W

جهت قبله Departamento de Río San Juan

°60 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Río San Juan, Río San Juan: °60 :جهت قطب نما °59 :جهت واقعی °11 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Río San Juan, Departamento de Rio San Juan, Rio San Juan, Río San Juan

اوقات نماز Río El Cojo, (Rio El Cojo)
اوقات نماز Río Serrano, (Rio Serrano)
اوقات نماز Río Ventura, (Rio Ventura)