اوقات نماز Departamento de Nueva Segovia

NI / Nueva Segovia / Departamento de Nueva Segovia

جهت قبله Departamento de Nueva Segovia

N E S W

جهت قبله Departamento de Nueva Segovia

°57.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Nueva Segovia, Nueva Segovia: °57.8 :جهت قطب نما °57.3 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Nueva Segovia, Nueva Segovia

اوقات نماز Valle San Juan de Sabana Grande
اوقات نماز Río El Arenal, (Rio El Arenal)
اوقات نماز Susucayán, (Susucayan)
اوقات نماز Quebrada San José, (Quebrada San Jose)
اوقات نماز El Jícaro, (El Jicaro)