اوقات نماز Municipio de San Juan de Oriente

NI / Masaya / Municipio de San Juan de Oriente

جهت قبله Municipio de San Juan de Oriente

N E S W

جهت قبله Municipio de San Juan de Oriente

°58.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de San Juan de Oriente, Masaya: °58.3 :جهت قطب نما °58.1 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de San Juan de Oriente

اوقات نماز San Juan de Oriente
اوقات نماز Catarina
اوقات نماز Niquinohomo
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Niquinohomo
اوقات نماز Diriá, (Diria)
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Niquinohomo
اوقات نماز San Juan de Oriente
اوقات نماز Pacayita
اوقات نماز Diriomo
اوقات نماز Catarina
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Pacayita
اوقات نماز Diriá, (Diria)
اوقات نماز Laguna de Apoyo