اوقات نماز Municipio de Niquinohomo

NI / Masaya / Municipio de Niquinohomo

جهت قبله Municipio de Niquinohomo

N E S W

جهت قبله Municipio de Niquinohomo

°58.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Niquinohomo, Masaya: °58.3 :جهت قطب نما °58.1 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Niquinohomo, Niquinohomo

اوقات نماز San Juan de Oriente
اوقات نماز Catarina
اوقات نماز Niquinohomo
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز El Palaíso, (El Palaiso)
اوقات نماز Niquinohomo
اوقات نماز Barrio Pío XII, (Barrio Pio XII)
اوقات نماز Las Crucitas
اوقات نماز Diriá, (Diria)
اوقات نماز Barrio Pío XII, (Barrio Pio XII)
اوقات نماز Santa Rosa
اوقات نماز Barrio Pío XII, (Barrio Pio XII)
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Niquinohomo
اوقات نماز San Juan de Oriente
اوقات نماز Santo Domingo
اوقات نماز Catarina
اوقات نماز Santa Rosa
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Santo Domingo
اوقات نماز Diriá, (Diria)