اوقات نماز Municipio de Masatepe

NI / Masaya / Municipio de Masatepe

جهت قبله Municipio de Masatepe

N E S W

جهت قبله Municipio de Masatepe

°58.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de Masatepe, Masaya: °58.2 :جهت قطب نما °58 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de Masatepe, Masatepe

اوقات نماز Masatepe
اوقات نماز Nandasmo
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Barrio Pío XII, (Barrio Pio XII)
اوقات نماز Puerta Negra
اوقات نماز Barrio Pío XII, (Barrio Pio XII)
اوقات نماز Santa Rosa
اوقات نماز Fátima, (Fatima)
اوقات نماز Barrio Pío XII, (Barrio Pio XII)
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Masatepe
اوقات نماز Nandasmo
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Santo Domingo
اوقات نماز Santa Rosa
اوقات نماز Barrio Momotombo
اوقات نماز Santo Domingo
اوقات نماز La Bolsa