اوقات نماز Departamento de Masaya

NI / Masaya / Departamento de Masaya

جهت قبله Departamento de Masaya

N E S W

جهت قبله Departamento de Masaya

°58.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Masaya, Masaya: °58.2 :جهت قطب نما °58 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Masaya, Masaya

اوقات نماز Volcán Santiago, (Volcan Santiago)
اوقات نماز Volcán Masaya, (Volcan Masaya)
اوقات نماز Los Ortiz
اوقات نماز Miralagos
اوقات نماز Ticuantepe
اوقات نماز Nindirí, (Nindiri)