اوقات نماز Departamento de Managua

NI / Managua / Departamento de Managua

جهت قبله Departamento de Managua

N E S W

جهت قبله Departamento de Managua

°57.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Managua, Managua: °57.9 :جهت قطب نما °57.9 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Managua, Managua

اوقات نماز Buenavista
اوقات نماز Las Pilas
اوقات نماز Barrio Los Hidalgos
اوقات نماز El Canal
اوقات نماز Santa Ana