اوقات نماز Departamento de Madriz

NI / Madriz / Departamento de Madriz

جهت قبله Departamento de Madriz

N E S W

جهت قبله Departamento de Madriz

°57.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Madriz, Madriz: °57.5 :جهت قطب نما °57.2 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Madriz, Madriz

اوقات نماز El Jocote
اوقات نماز Quebrada El Aguacate
اوقات نماز La Concepción, (La Concepcion)